2.9/5 (1406 гласа)

Притчи за Божието царство

В тази статия ще ви представя няколко притчи казани от Господ Исус. Притчите са обикновени житейски истории, чрез които се обясняват по-сериозни неща. В евангелията са записани много притчи за Божието царство, но тук ще представя само четири.

 

Притча за синаповото семе

Друга притча им предложи: Небесното царство прилича на синапово зърно, което човек взе и го пося на нивата си; то наистина е по-малко от всички семена, но когато порасне, е по-голямо от градинските растения и става дърво, така че небесните птици идват и се подслоняват по клончетата му.“ Матей 13:31

 

Семето на синаповото дърво (Salvadora persica) е по-малко от песъчинка, но от него пораства голямо дърво. Така и Божието царство започва от един човек - Исус Христос, но след това се разраства по целия свят.

 

 

Притча за поникващото семе

И каза: Божието царство е, както когато човек, който хвърли семе в земята; и спи и става нощ и ден; а как никне и расте семето, той не знае. Земята от само себе си произвежда първо стрък, после клас, след това пълно зърно в класа. А когато узрее плодът, начаса изпраща сърп, защото е настанала жътва.“ Марк 4:26-29

 

 

Така и Божието царство расте сякаш от само себе си и ние не знаем как точно става това, но знаем че то расте.

Притча за кваса

Друга притча им каза: Небесното царство прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докато втаса цялото.“ Матей 13:33

 

Така и Божието царство е нещо малко в началото, но след време изпълва целия свят.

 

 

Притча за житото и плевелите

Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство прилича на човек, който е посял добро семе на нивата си; 

но когато спяха човеците, неприятелят му дойде и пося плевели между житото, и си отиде. 

И когато поникна посевът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите.

А слугите на стопанина дойдоха и му казаха: Господарю, ти не пося ли добро семе на нивата си? Тогава откъде са плевелите?

Той им отговори: Някой неприятел е направил това. А слугите му казаха: Като е така, искаш ли да отидем да ги оплевим?

А той каза: Не искам; да не би, като плевите плевелите, да изскубнете заедно с тях и житото.

 

Оставете да растат и двете заедно до жътва; а по време на жътва ще кажа на жътварите: Съберете първо плевелите и ги вържете на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата ми.“ Матей 13:24-30

 

Тогава Той остави народа и дойде вкъщи. И учениците Му се приближиха при Него и казаха: Обясни ни притчата за плевелите на нивата. А Той им отговори: Сеячът на доброто семе е Човешкият Син; нивата е светът; доброто семе, това са синовете на царството; а плевелите са синовете на лукавия; неприятелят, който ги пося, е дяволът; жътвата е свършекът на века; а жътварите са ангелите.

И така, както събират плевелите и ги изгарят в огън, така ще бъде и при свършека на века. Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всичко, което съблазнява, и онези, които вършат беззаконие, и ще ги хвърлят в огнената пещ; и там ще бъде плач и скърцане със зъби. Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на своя Отец. Който има уши да слуша, нека слуша.“ Матей 13:36-43

 

На нивата има и жито и плевели, но е по-добре да сме жито.

 

Преразказано от Божидар, 9г.

Използвани материали:

  • за притчата за синапеното семе - снимка на синапово дърво
  • за притчата за поникващото семе - акрилни бои
  • за притчата за кваса - цветно лепящо се фолио
  • за притчата за житото и плевелите - водни боички и акрилни бои

 


Категории: Библия