3/5 (1299 гласа)

Интервю с родител

1. Какво работите?

"Не работете [само] пред очи като човекоугодници, но като Христови слуги изпълнявайте от душа Божията воля." Ефесяни 6:6

2. Карате ли се често на децата си?

"Наказвай сина си докато има надежда, И не закоравявай сърцето си да го оставиш да загине и да го не щади душата ти за викането му." Притчи 19:18

3. Какво очаквате да стане с децата ви?

"Тия думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти; и на тях да учиш прилежно чадата си, и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш." Второзаконие 6:6-7

4. Не се ли стресирате да бъдете с децата си?

"Безумният рече в сърцето си: Няма Бог!" Псалм 14:1

5. Какво правите когато някое от децата ви направи пакост?

"Който щади тоягата си, мрази сина си, а който го обича наказва го на време." Притчи 13:24

6. За какво обичате да говорите с децата си?

"Но ако река: Няма да спомена за Него, Нито ще продумам вече в името Му, тогава [Неговото слово] става в сърцето ми Като пламнал огън затворен в костите ми; уморявам се да го задържам, но не мога." Еремия 20:9; Псалм 119

7. Обичате ли да ги слушате? 

"Както са стрелите в ръката на силния, така са чадата на младостта. Блазе на оня човек, който е напълнил тула си с тях! Такива няма да се посрамят, когато говорят с неприятелите си в градската порта." Псалм 127:4-5

8. Какво бихте предпочели да правите през свободното си време - да се занимавате с децата си или да си правите нещо за себе си?

"но аз и моят дом ще служим на Господа." Ис.Навин 24:15

9. Какво обичате да правите с децата си?

"А когато седне на царския си престол, нека си направи в една книга препис на тоя закон, от книгата, която е пред левитските свещеници. Преписът да се намира при него; и да прочита в него през всичките дни на живота си, за да се научи да се бои от Господа своя Бог, да пази всичките думи на тоя закон и тия повеления и да ги върши;" Втрз 17:18-19

10. Давате ли на децата си да правят експерименти?

"Чрез Неговото знание се разтвориха бездните и от облаците капе роса. Сине мой, тия неща да се не отдалечават от очите ти, пази здравомислие и разсъдителност." Притчи 3:20-21

11. Разрешавате ли на децата си да имат домашен любимец?

"...и излязоха из дъбравата две мечки та разкъсаха от тях четиридесет и две деца" 4 Царе 2:24

"И като сториха това, уловиха твърде много риба, така щото се прокъсваха мрежите им." Лука 5:6

12. Какво ще направите ако детето ви откаже да яде това което сте му дали?

Притчи 13:24

13. Обичате ли да готвите?

"Храната е за стомаха, и стомахът е за храната; но Бог ще унищожи и него и нея." 1 Коринтяни 6:13а

14. Обичате ли шоколад?

"Всичко ми е позволено, ала не всичко е полезно; всичко ми е позволено, но не ща да съм обладан от нищо." 1 Коринтяни 6:12

15. Какво мислите за математиката? Каква полза има от нея за ежедневието?

"Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре, и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение, или сянка от промяна." Яков 1:17

16. А за литературата? От нея пък каква е ползата? История, наука, география – какво мислите и за тях?

"...като повдигнах очите си видях, и ето един човек облечен в ленени дрехи чийто кръст бе опасан с чисто уфазко злато. Тялото му бе като хрисолит, лицето му като изгледа на светкавица, очите му като огнени светила, мишците и нозете му бяха на глед като лъскава мед, и гласът на думите му като глас на много народ...и сега дойдох да те направя да разбереш що има да стане с людете ти в послешните дни; защото видението се отнася до далечни дни." Данаил 10:5-14

17. Кой предмет ви е бил любим когото сте бил малък?

"Суета на суетите, казва проповедникът, суета на суетите, всичко е суета. Каква полза за човека от всичкия му труд, в който се труди под слънцето? Едно поколение преминава, и друго поколение дохожда, а земята вечно стои." Еклесиаст 1:2-4

18. Вярвате ли в еволюцията?

"Безумният рече в сърцето си: Няма Бог!" Псалм 14:1

19. Какво правите за опазването на околната среда?

"И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. И Бог рече: Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво; те ще ви бъдат за храна." Битие 1:28-29

20. Коя ви е любимата книга?

"Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех." Ис.Навин 1:8

21. Кой спорт най-много обичате?

"И тъй, аз така тичам, не като към нещо неизвестно; така удрям, не като че бия въздуха, но уморявам тялото си и го поробвам, да не би, като съм проповядвал на другите, сам аз да стана неодобрен." 1 Кор. 9:26-27

22. Какъв вид музика харесвате да слушате?

"Свят, свят, свят е Господ Бог Всемогъщи, Който бе и Който е, и Който ще бъде." Откр. 4:8

23. Колко време спите? (Изобщо ако спите)

"малко спане, малко дрямка, малко сгъване на ръце за сън, и сиромашията ще дойде върху тебе, като крадец и немотията - като въоръжен мъж," Притчи 27:33-34

24. Кой чисти домът ви?

"Кой може да намери добродетелна жена? Защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни." Притчи 31:10

25. Искате ли да емигрирате в чужбина?

"Господна е земята и всичко що има в нея, Вселената и тия, които живеят в нея." Псалм 24:1

"Вятърът духа гдето ще, и чуваш шума му; но не знаеш отгде иде и къде отива; така е с всеки, който се е родил от Духа." Йоан 3:8


Категории: