3/5 (1325 гласа)

Акростих за Рождество

Роди се днес Спасител
От небето пратен
Живот да
Даде на всички, които вярват в Него. На
Езичниците светлина донесе.
Спасител е, защото даде
Тялото Си и кръвта Си, за да изкупи греховете ни.
В тази светла нощ на земята Той дойде, за да
Отвори дверите на рая.

Христос роди се и донесе
Радост на всички народи.
Исус като
Спасител дойде,
Товарът наш греховен да отнеме.
От обич към света Отец го прати
Вместо нас кръст да понесе.
Обичайте го, всички народи!

Теодора Е. Петкова, 10 г.


Категории: Творчество