3/5 (1337 гласа)

Какво се е случило на Рождество?

Веднъж, когато Мария работи, ангел се явява пред нея и й казва че ще роди син, който ще се нарече Исус и той ще бъде Божият Син. Тогава тя го пита как ще стане това, след като е девица. Но ангелът и казва, че е благословена от Бог, и че за Него няма нищо невъзможно. Известява й още, че нейната сродница Елисавета също ще роди син.

Скоро след това Мария отива при нея и Елисавета се учудва от голямата чест да бъде посетена от майката на своя Господ. Тогава Мария започва да величае Бога, че е избрана да роди Божия Син.

Обаче, когато Йосиф разбира, че Мария очаква дете, решава тайно да я напусне, за да не я засрами, но ангел му се явява насън и му казва да не се страхува да се ожени за нея, защото детето, което тя ще роди е син на Всевишния.

Когато наближава времето Мария да роди, цезар Август заповядва да се преброят хората, които живеят в неговата империя. Тогава Йосиф и жена му Мария отиват във Витлеем, защото са родени там. Когато пристигат в града Мария започва да ражда и Йосиф търси място в една страноприемница, но собственикът казва, че не може да ги приеме, но им предлага да се подслонят в обора при животните. Мария и Йосиф се съгласяват и така Божият Син се ражда сред животните, и е положен да спи в една ясла.

След като Мария ражда, един ангел отива при овчари, които си пазят стадата около град Витлеем и им казва, че в страноприемницата се е родил Божият Син, и че ще го познаят по това, че е бебе, което лежи в ясла. После се появяват още ангели, които пеят слава на Бога. Развълнуваните овчари веднага отиват да  го видят и казват на Йосиф и жена му какво са им известили ангелите, и Мария като ги слуша запазила думите им в сърцето си.

По това време мъдреци от изток виждат изгряването на нова звезда, която им показва раждането на нов цар в Юдея. Те решават да вземат дарове от злато, ливан и смирна и да ги поднесат на новия цар. По тази причина те тръгват към Ерусалим и така отиват при Ирод, който тогава е цар на Юдея.

Когато Ирод чува, че се е родил нов цар, повиква мъдреците и им казва, като намерят новородения цар, да му се поклонят и да му кажат после и на него, за да може и той да му отдаде почит. Обаче той казва това, за да може да отиде и да убие бебето, за да не му вземе престола.

Мъдреците продължават да следят звездата и тя ги завежда до една къща. Вътре са Мария, Йосиф и малкото дете Исус. Когато влизат в нея, мъдреците се покланят на детето и му дават подаръците. През нощта ангел идва и ги предупреждава да се върнат по друг път и да не казват на Ирод къде е момчето.

Когато царят на Юдея разбира, че мъдреците не са изпълнили заповедта му, се разгневява много. Свиква свещениците и книжниците и старателно ги разпитва къде е мястото, където трябва да се роди Месията. Те му казват, че новият цар се е родил във Витлеем. Тогава Ирод заповядва да бъдат избити всички новородени момчета във Витлеем.

Обаче ангел предупредил Йосиф и Мария да тръгнат веднага за Египет и да не се връщат, докато не им каже. Така Ирод не успява да изтреби новородения Месия и по-късно Исус се връща и извършва делото, за което Бог го изпраща на земята.

Историята преразказа: Виктория, 8г.


Категории: Библия, История