2.8/5 (1290 гласа)

Ребуси

Намерете думите:

 • Мария
 • Йосиф
 • Исус 
 • Мъдреци
 • Гавраил
 • овчари
 • Библия
 • Рождество
 • дърводелец
 • девица
 • Ирод
 • Анна

 

Кръстословица

1. Понеже (1-хоризонтално) предприеха да съчинят повест за съвършено потвърдените между нас събития,
2. както ни ги предадоха онези, които отначало са били (2-вертикално) и служители на словото,
3. видя се добре и на мене, който изследвах подробно всичко отначало, да ти пиша наред за това, почтени Теофиле,
4. за да познаеш достоверността на това, в което си бил поучаван.
5. В дните на (3-хоризонтално) цар Ирод имаше един свещеник от Авиевия отряд на име (6-вертикално); и жена му беше от (7-вертикално) потомци и се казваше Елисавета.
6. Те и двамата бяха праведни пред (5-вертикално), като ходеха непорочно във всички Господни заповеди и наредби.
7. Но нямаха дете, понеже Елисавета беше (5-хоризонтално), а и двамата бяха в напреднала възраст.
8. И той, като свещенодействаше пред Бога по реда на своя отряд,
9. по обичая на свещеничеството, на него се падна по жребий да влезе в Господния (4-хоризонтално) и да кади.
10. И в часа на каденето цялото множество народ се (8-хоризонтално) отвън.

 

Игрите подготви: Теодора, 10 г.


Категории: Забавно