Game
Помогнете на тримата мъдреци да намерят Юдейският цар, като познаете този стих от Библията: 
 

 

 

 

Играта направи: Божидар, 9 г.