2.9/5 (1400 гласа)

Приключението на гъсеничката Уърми

 

Живял някога един гъсеничко. Той се казвал Уърми. Уърми бил сладка гъсеничка, но се смятал за прост, защото бил едноцветен- целият все зелен.

Един ден, както се печал на слънце, Уърми видял красива пеперуда и казал:

- Ех, колко е красива! Има толкова много цветове! Ще ми се и аз да съм като нея!

На следващия ден той видял една мравка-носач и я попитал:

- Носачо, знаеш ли как да си променя вида? Тоест да не съм вече гъсеничка, ами нещо друго? Струва ми се, че съм прост и никой няма нужда от мен.

Мравката отговорила:

- Виж гъсен...

- Чакай, аз се казвам Уърми.

- Добре, Уърми. Не зная как можеш да станеш нещо друго – казала мравката, - но със сигурност зная, че си нужен!

- Нужен ли? Че на кого?- попитал Уърми.

- На нас, мравките – отвърнала мравката-носач.

- На вас? И как? - учудил се Уърми.

- Аз мислех... Ами... Виж каква е работата. Преди време една зла магьосницата на име Сюпен хвана в капан много наши братя и сестри и ги превърна в свои слуги. Отдавна се мъчим да ги спасим, но не можем. Тя е много зла и коварна. Винаги, когато някой от нас се опита да влезе в замъка й, тя пленява и него с помощта на един мъгически пръстен, който й показва кога идваме и й дава сила да върши злините си. И така, ние се опитваме да спасим своите събратя, но досега-безуспешно. Надявам се, че ти ще ни помогнеш.- завърши носачът.

- Много бих искал – каза гъсеничката.- Но защо точно аз?

- Нужен ни е някой, който притежава живо вълшебство в скромна премяна – обясни мравката.

- Аз и вълшебство? - учуди се Уърми. - Но аз съм готов да опитам.

- Благодаря ти! Между другото, наричай ме Джак.

- Добре, Джак. Какво ще правим сега?

- Ето какво: сега ще дойдеш с мене при мравуняка, за да направим плана.

Новите приятели тръгнали. След известно време стигнали до едно иглолистно дърво, под което на сенчесто място се бе разположил мравешкият стан. Джак остави Уърми пред мравуняка и свикал събрание. Всички мравки трябвало веднага да се явят. Без да губи време, Джак започнал да обяснява:

- Народе мой, намерих този, който има живо вълшебство в скрита обвивка! Моля да приветствате гъсеничката Уърми! Когато се запознахме, той си мислеше, че е безполезен, но аз му обясних за нас и той на сърце каза, че ще направи всичко възможно, за да ни помогне! Аз ви предлагам да му покажем, че не е безполезен! Съгласни ли сте? - Завърши Джак.

- Да-а-а! Съгласни сме!

- Добре, благодаря ви! - казал Уърми. - Но сега да съставим план.

- Добре, Уърми. Ето какво съм намислил: Първо, ти ще влезеш вътре преобразен. Ще я изплашиш. След това ще се опиташ да я накараш да тръгне към изхода на замъкът. Там ще я причака нашата армия. Когато влизаш, няколко мравки ще се промъкнем при своите събратя и ще ги освободим. А ти трябва да се опиташ да й вземеш пръстена. Съгласен ли си?

- Да, ще направя всичко възможно!

- Е, тогава да тръгваме!

Е, така те тръгнали. Почти стигнали до замъка. Внезапно Уърми казал:

- Ах, колко ми се спи! Едва се движа. Нека продължим утре.

Всички се съгласили. Легнали да спят.

Но на следващият ден, какво да видят! Няма Уърми, а една красива пеперуда. Тя бързо заговорила:

- О, приятели! Аз съм Уърми! Днес, тоест вчера, около мен се образува пашкул... и се превърнах на ... на пеперуда! Ей, моля ви, не се плашете от мен!

- О, Уърми, колко красиви цветове! - удивили се мравките.

- Ето – делово подел Джак, когато се посъвзел от изненадата и възхитата си, - вземи това бяло наметало. С него ще приличаш на бял летящ призрак. Направо настръхвам, като си те представя!

- А кой ще се качи на гърба ми?

- Аз, Леа, Рони и Тони! Хайде приятели, върху Уърми!

- Настанихте ли се? Добре. Сега да се покрием с наметалото. Излитаме! - извика Уърми и литна.

Летели, летели и стигнали до замъка на на магьосницата. Влетели вътре като вихър. Когато Сюпен видяла нападащия я призрак, тя изпуснала пръстена от уплаха. Той се счупил, а тя завикала:

- Помощ, помощ призрак! - и започнала да бяга към изхода.

Уърми изчакал мравките да слязат от гърба му и да излязат изпод наметалото и литнал след нея. Смелите мравки бързо освободили приятелите си и всички заедно излезли да помагат при залавянето на злата Сюпен, която заедно със загубата на пръстена си била загубила и силите си. С дружни усилия те я затворили в една клетка и я предали на животинския съд.

Така всички заживели щастливо, а пеперудата Уърми разбрала, че всички са важни, щом помагат от сърце и че дори под едноцветната обвивка се крие вълшебството на живота. 

 

 

 

Боряна Райкова, 10 год.


Категории: Творчество, Забавно