3/5 (1435 гласа)

Географски термини

Обичате ли да четете книги за пътешествия? Понякога в тях се срещат географски термини*, които не разбираме, защото не знаем какво точно означават.

Реших да събера информация за някои от често използваните географски понятия, свързани с различни релефни форми във водата и сушата.

Вода на сушата:

Река

Голям воден поток, който тече в естествено корито и се влива в море, езеро или друга река. Мястото, където реката се влива в по-голям воден басейн се нарича устие.

Делта

Делтата е вид речно устие, при което реката се влива в морето чрез множество ръкави, образувани от наслагването на речните наноси.

Естуар

Естуар е вид речно устие, във формата на фуния. То е дълбоко и няма наноси, защото те се отмиват от морски течения.

 

Водопад

Ако по пътя на реката има места с различна височина, водата пада отвисоко и образува красиви водопади.

 

Гейзер

Горещ извор, който изхвърля вода и водна пара на голяма височина.

Фиорд

Тесен проток от морска вода между скали или стръмни склонове.

Езеро

Сладководен воден басейн, който е обграден отвсякъде с брегове.

В България едни от най-красивите езера са седемте Рилски езера.

Блато

Плитък воден басейн, в който има растителност като тръстика, папур и други. В блатата се срещат много видове птици и земноводни.

 

Залив

Воден басейн, заобиколен в по-голямата си част от суша. Обикновено е по-топъл от останалата част на морето.

Най-големите заливи в България са Бургаския и Варненския.

Лагуна

Лагуната предствлява плитко крайбрежно езеро, което е заградено с пясък или коралов рив. Обикновено се образува при устието на река.

До Несебър при устието на река Велека има лагуна.

Суша във водата:

Остров

Островите представляват суша издигната над морето.

Най-големият остров на света е Гренландия.

Айсберг

Айсберг озачава ледена планина. Над океана се показва само 1/8 от целият айсберг.

Разтапянето му може да продължи от 6 до 12 години.

Бряг

Суша, която граничи непосредствено с воден басейн. Крайбрежието е област от сушата близо до брега.

Континентален шелфКонтиненталният шелф е част от морското дъно, която се намира близо до брега.

Нос

Суша вдадена във воден басейн. Обикновено близо до носа има и залив.

В България най-известни са нос Калиакра(близо до Каварна) и нос Емине (близо до Обзор).

Полуостров

Част от суша, която е заобградена от повечето страни с вода, но е свързана с континент.

Най-големият полуостров в света е Арабския полуостров.

Проток

Тесен воден басейн, който съединява съседни водни басейни.

Гибралтарският проток разделя Средиземно море от Антлантическия океан.

Провлак

Провлак е тясна ивица земя, заобиколена от двете страни от вода. Провлакът съединява две по-големи части от сушата.

Град Несебър се раделя на две части от провлак.

*Термин - дума или словосъчетание, коeто назовава определено понятие от науката, техниката или изкуството.

Божидар, 10 г.


Категории: География