2.9/5 (1399 гласа)

Историята на всеучилищния химн "Кирил и Методий"

На 24 май празнуваме Деня на славянската писменост и култура и почитаме делото на братята Кирил и Методий и техните ученици. За този празник са били написани много стихотворения, но едно от тях става всеучилищен химн - стихотворението "Кирил и Методий&" на Стоян Михайловски. Той го написва на 15 май 1892 г.

Своята мелодия получава през 1901г., когато Панайот Пипков, учител по музика в ловешкото петокласно мъжко училище, написва музика към него, докато слуша как един от учениците му го чете задълбочено по време на клас.

Химнът се състои от 14 куплета:

Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си ти поднови!

Върви към мощната Просвета!
В световните борби върви,
от длъжност неизменно воден -
и Бог ще те благослови!

Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!

Безвестен беше ти, безславен!...
О, влез в Историята веч,
духовно покори страните,
които завладя със меч!..."

Тъй солунските двама братя
насърчаваха дедите ни...
О, минало незабравимо,
о, пресвещени старини!

България остана вярна
на достославний тоз завет -
в тържествуванье и в страданье
извърши подвизи безчет...

Да, родината ни години
пресветли преживя, в беда
неописуема изпадна,
но върши дългът се всегда!

Бе време, писмеността наша
кога обходи целий мир;
за все световната просвета
тя бе неизчерпаем вир;

бе и тъжовно робско време...
Тогаз Балканский храбър син
навеждаше лице под гнета
на отоманский властелин...

Но винаги духът народен;
подпорка търсеше у вас,
о, мъдреци!... През десет века
все жив остана ваший глас!

О, вий, които цяло племе
извлякохте из мъртвина,
народен гений възкресихте -
заспал в глубока тъмнина;

подвижници за права вяра,
сеятели на правда, мир,
апостоли високославни,
звезди върху Славянски мир,

бъдете преблагословени,
о вий, Методий и Кирил,
отци на българското знанье,
творци на наший говор мил!

Нека името ви да живее
във всенародната любов,
речта ви мощна нек се помни
в Славянството во век веков!

 

 

След идването на комунизма през 1944 г. песента е променена. Сменени са някои редове, премахнати са куплети, защото в тях се говори за апостоли, за Бог и "права вяра", а комунистите не са искали да се говори за християнство, защото са били атеисти и не са обичали да се споменава за Исус Христос. В оригиналния текст на втория куплет последният ред "и Бог ще те благослови", е заменен с "напред и все напред върви." Думите в четвъртия куплет "Духовно покори страните, които завладя с меч" са заменени с "ведно със другите славяни, кръстосай дух със огнен меч". А цели куплети напълно са премахнати от читанките.

В това стихотворение св. св. Кирил и Методий са описани като християнски апостоли и просветители на българския народ. Те прогласявали навсякъде за Бог, написали са азбука и са помогнали на българите да станат книжовен народ.

Аз също съм християнка и обичам да чета Библията. Радвам се, че Кирил и Методий и техните ученици са създали нашата писменост, така че българите да могат да четат Божието Слово на своя собствен език.

Вики, 8 г.


Категории: История, Музика