Electricity
Подредете елементите във веригата и включете ключа, за да проверите дали сте ги свързали правилно.

 

Играта направи: Божидар, 10 г.