3/5 (1382 гласа)

Кръстословица

 

Кръстословица 1

Водоравно:

4. Линия с еднаква географска ширина

5. Етап от развитието на насекомите

7. Искра получавана по време на буря

11. Героиня на Астрид Линдгрен

12. Линията, коята разделя Северното от Южното полукълбо

14. Линия с еднаква географска дължина

15. Столицата на Китай

18. Растение, отглеждано предимно от азиатци

19. Сезон

20. Планета от Слънчевата система

21. Клас грабнични животни

22. Тропически вятър, който сменя посоката си през зимата и лятото

Отвесно:

1. Плат, получен от нишки на буби

2. Обработване на земята с цел отглеждане на селскостопански култури

5. Френски учен, открил ваксина против бяс

6. Дълго превозно средство

8. Предмет, който се движи на панти и служи за отваряне и затваряне

9. Титла на владетел в древен Китай

10. Висока степен на обществено развитие и култура

13. Уред за ориентиране

14. Процес на пълна промяна при някои насекоми с приемане на нов външен вид

16. Съвкупност от морални и материални ценности в едно общество

17. Английски учен, формулирал закона за гравитацията

 

от Боби, 8г.

 

Отговорите в брой 2.


Категории: Забавно