3/5 (1333 гласа)

Музиката през Ренесанса (1350 – 1620)

Ренесанс („възраждане”) е един период в изкуството, в който се слага голямо ударение върху човека. В началото на този период, реалният човек и природа били „върнати” обратно в изкуството, което довело до появата на много красиви произведения. Но вместо да представят хората, живеещи в реалния свят, сътворен от Бог, голяма част от творците избрали да представят човека като център на света - независим от своя Създател. Постепенно, светската музика засилила влиянието си. Църковната музика също се променяла.

През Ренесанса, аристократичните дворове започнали да подпомагат изкуствата и особено музиката. С изобретяването на печатарската машина от Гутенберг, за първи път музиката започнала да се печата, което също спомогнало за нейното разпространение.

Светската музика изобилствала с песни за любовта, чиито автори били познати като трубадури (в Южна Франция), трувери (в Северна Франция) и минезингери (в Германия). Въпреки, че днес хората мислят, че трубадурите са били бедни, това не винаги е било така. Често пъти те са имали благородническо потекло, но трубадур е можел да стане всеки, който можел да научи и да спазва нравите и идеалите на любовта, която била възпявана. Дрорцовите песни се разпространили из цяла Европа. Трубадурите, които пишели стиховете, обикновено не ги изпълнявали. Те наемали жонгльори (бардове, минстрели) - пътуващи певци, които изпълнявали песните в различни замъци.

Въпреки, че грегорианските песнопения са били единствената музика в църквите през ранното Средновековие, не е било възможно тази проста форма да се задържи за дълго време. Най-ранните форми на полифонията (повече музикални линии или гласове) била наречена органум. Той е представлявал проста мелодия, към която композиторът или певецът е добавял още една, но на друг глас.

В началото, хармонията се е движела на някакво разстояние от основната мелодия – на около 4-5 ноти над или под нея. По-късно, хармонията става по-независима - понякога отивала нагоре, докато мелодията тръгвала надолу или обратно. Били добавени повече ноти – няколко ноти се изпявали докато траела една нота на основната мелодия. По-късно се добавили две хармонични линии, чиято цел била да произведат по-приятен звук. Ритъмът станал по-структуриран, с повече от един повтарящ се удар, наподобяващ ритъма с който сме свикнали днес.

Композиторите на Ренесанса въвели оркестъра, в който всеки инструмент имал различен глас и изпълнява различна музикална линия. Някои от най-използваните инструменти през този период били лютнята, тромбона, виелата, арфата и клавесина.

 

Някои от най-известните композитори от периода на Ренесанса са:

Джовани Пиерлуиджи да Палестрина(ок.1525 – 1594) - италиански композитор на църковна музика. Използвал контрапункта – комбинация от едновременно звучащи музикални линии. Тук е представена една от частите на една литургия (меса), написана от него:

 

Джон Доуленд (1563 - 1626) – един от най-добрите изпълнители на лютня в Англия. Писал е песни предимно за солови изпълнения, акомпанирани с лютня.

 
Клаудио Монтеверди (1567 - 1626) – италиански композитор. Написал много мадригали (популярни светски песни изпълнявани на няколко гласа). Добавя инструментални части към песните, а по-късно композира първата драматична опера „Орфей”. 

Винченцо Галилей (1525 - 1591) – италиански композитор, баща на известния учен Галилео Галилей. Обръщал внимание на това, че музиката трябвало да бъде не само приятна за ухото, но и да е свързана подходящо с този, който я изпълнява, за да е по-въздействаща.

 

А сега нека послушаме един типичен ренесансов мадригал:

 

Опитайте се да отговорите на тези въпроси:

  • С какво е различна тази музика от съвременната?
  • Колко музикални линии чувате в нея?
  • След като я чуете можете ли да изтананикате мелодията отново?
  • Какви са инструментите, с които се изпълнява тази музика?

 

Използвани материали:

  • A Young Scholar’s Guide to Composers, Mellisа Craig and Maggie Hogan, Bright Idea Press 2009
  • Биографии на композитори
  • Музикална лаборатория – интересни игри за основни понятия в музиката: http://www.sfskids.org/templates/musiclab.asp?pageid=4
Поредица "История на музиката":

Категории: Музика