3/5 (1168 гласа)

Барокова музика. Антонио Вивалди

Повечето хора започват изучаването на класическата музика с периода наречен Барок (1600-1750г.). През този период, творците започнали смело да използват много орнаменти(украси) в своите произведения. Фразата „Никога не ползвайте една нота, когато може да използвате пет“ добре описва музиката, която се пишела по онова време. Кралските дворове и повечето богати семейства наемали музиканти, оркестри и композотори за своите приеми и балове.

Операта станала много популярна през бароковия период. В нея се използвали сцени, костюми и актьори като в театъра, но с тази разлика, че думите се пеели в акомпанимент на оркестър. Най-известните оперни композитори от този период са Алесандро Скарлати и Антонио Вивалди (Италия), Жан-Батист Люли (Франция) и Хендел (Англия).

С течение на времето, все по-популярна музикална форма ставала ораторията. Подобно на операта, ораторията също била изпявана, но тя била без сцена, костюми и актьорска игра. Обикновено в ораториите се разказвали истории от Библията. Те били изпълнявани в църквите и понякога продължавали с часове. Понякога в църквите се изпълнявали кантати – кратки оратории, които се вмествали в нормалната дължина на църковната служба.

Йохан Себастиан Бах е композирал много кантати.

 

Друга популярна музикална форма през Барока станали концертите. Обикновено, те били композирани за един солов (самостоятелен) инструмент, акомпанимиран от оркестър. Състоели се от три действия: първото – бързо, второто – бавно и третото – отново бързо.  

През бароковата епоха се развива и специална музикална форма, изпълнявана на орган, наречена фуга. Обикновено фугата започва с една мелодия, по време на която се вмъква друга музикална линия (понякога същата мелодия изсвирена по-високо, или напълно различна мелодия). Понякога, една фуга може да има 4 различни музикални линии.

Антонио Вивалди

Антонио Вивалди е един от известните барокови композитори. Той е роден във Венеция, Италия през 1678 г. Тъй като баща му е бил водещ цигулар в църквата „Св. Марк“, Антонио от малък се запознава с музиката. На 15 години той започва да учи за свещеник и на 25 години е ръкоположен.

По това време получава и работа като учител по цигулка в сиропиталището за момичета „Ospedale della Pietà“. В това сиропиталище, момичетата се учели да свирят на различни инструменти, както и да пеят. Те изнасяли концерти всяка неделя и на празници. Вивалди е написал повече от 400 концерта, изпълнени от тези деца. Това, че пишел за тях му дало чудесна възможност да експериментира с комбинации от различни инструменти, без да трябва да плаща на професионални музиканти. 

Въпреки, че бил ръкоположени за свещеник, неговото истинско призвание билo музиката. След няколко години, той спира да отслужва литургия.

Вивалди бил изключително добър цигулар. Той имал няколко дарители, между които френският крал Луи XV, които му плащали за да свири или да композира за тях. Вивалди пътувал из Италия и Европа, където пишел и поставял свои опери. До края на живота си той останал и на работа към сиропиталището, на което изпращал по два концерта всеки месец.

Антонио Вивалди е написал повече от 40 опери, но те рядко се изпълняват в днешно време. Това, с което е известен е приносът му в развитието на концерта - музикално произведение за един или повече соло инструменти и оркестър. През бароковия период, концертът често е бил писан само за един соло инструмент. Вивалди е бил много популярен музикант и признат музикален гений по времето, в което е живял.

След смъртта му през 1741 г., неговите произведения са забравени и почти изгубени. За щастие, в началото на 20 век едно католическо училище продава много произведения писани през 16-18 век, които попадат в Университета в Торино, Италия, където ги открива един преподавател по музика. След Втората световна война, музиката на Вивалди започва да се публикува и изпълнява.

Днес, най-известната творба на Вивалди е неговия цикъл от четири концерта, наречен „Годишните времена“. Във всеки от тези концерти е представен различен сезон.

Опитайте се да разпознаете кой е соловия инструмент в концерта "Пролет". Можете ли да разпознаете песента на птичките, веселото поточе, дърветата, бурята?

Какво си представяте докато слушате концерта "Пролет"? Можете ли да го нарисувате?

 

 

Използвани материали:

  • A Young Scholar’s Guide to Composers, Mellisа Craig and Maggie Hogan, Bright Idea Press 2009
  • Биографии на композитори
Поредица "История на музиката":

 


Категории: Музика