3/5 (1231 гласа)

Видове скали

Скалата е твърдият материал, който покрива земната кора. Главните видове скали са вулканични, седиментни и метаморфни. Различават се по състав, начин на образуване и изглед.

Вулканични скали

Когато магмата изригва от вулкан, тя се нарича лава. Когато тази лава изстива, тя се втвърдява и образува скала. Магамата може да изстине и да се втвърди на скала и преди да достигне земната повърхност. Скалата, която се образува при втвърдяването на магма/лава, се нарича вулканична скала. Вулканичните скали се делят на ефузивни и интрузивни според това къде магмата/лавата се е втвърдила.

Ефузивни скали

Ефузивните скали се образуват, когато лавата изстине върху земната повърхност, след като е изригнала от вулкан. Въпреки че всички ефузивни скали се образуват от лава, те се различават по това колко бързо е изстинала лавата, което от своя страна се дължи на състава й. Когато лавата изстине бързо, съставните й елементи изстивата заедно и остават еднородни. Това прави повърхността на скалата гладка. Добър пример за такава скала е обсидианът. Той е блестяща скала, която прилича на стъкло. Пемзата не е толкова гладка като обсидианът, защото е направена от лава с газ. Когато лавата изстива, излизащият газ оставя след себе си дупчици, които придават на пемзата порест изглед.

 

Интрузивни скали

Интрузивните скали се образуват, когато магмата изстине под земната повърхност. Това се случва, когато тя намери или прокопае тунелчета под земната кора, но без да излиза на повърхността.
Когато магмата изстива бавно, някои от съставките й се втвърдяват преди други. По този начин те оформят кристали във все още течната магма. Докато температурата постепенно спада, един по един всички минерали в магмата се втвърдяват и се получава скала, съдържаща кристали от всякакъв вид. Добър пример за интрузивна скала е гранитът.

Тази светло оцветена скала съдържа най-малко три различни минерали – кварц, фелдшпат и слюда. Той е най-често срещаната скала, намира се почти навсякъде, а поради неговата здравина, много известни сгради са направени от гранит.

Седиментни скали

Скалите, които се формират от пясък и минерални частици, които са били притиснати заедно в твърда скала, се наричат седиментни скали. Тези частици се наричат седименти (или наноси).
Над 75% от земната повърхност е покрита с такива скали. Те могат лесно да бъдат разпознати по хоризонталните линии, които отбелязват границите между слоевете втвърден седимент.
Седиментните скали се делят на три вида според това от какви седименти са направени: от механични, от химични и от органични седименти.

От механични седименти

Когато вода или вятър отнесат части от скали, почва, растения и мърша и ги смесят заедно, резултатът е кал, пясък и тиня. Тази смесица тогава може да се отложи и втвърди. Пренесените по този начин наноси се наричат механични седименти, защото са били физически пренесени от „механизмите“ на природата. Пример за скала от механичен седимент е пясъчникът. Това е ронлива скала, която се образува от частици кварцов пясък, притиснат в твърда скала. Пясъчникът често се използва за направата на стъкло, а в миналото вършните стени на някои сгради също са били направени от него.

От химични седименти

Когато водата се просмуква през скали, от тях се отделят минерали, които да бъдат пренесени на друго място и по-късно да кристализират. Тези седименти се наричат химични. Каменната сол, която се рефинира и използва за готвене, правене на химикали или боядисване на кожа, а също така и гипсът са примери за скали, формирани от химични седименти.

От органични седименти

Ораганичните седименти са съставени от мъртви растения, миди и животински скелети. Повечето от скалите, направени от органични седименти, са видове
варовик. Тебеширът е направен от разложените скелети на микроскопични морски животни и се използва за писане по дъските в училищата. (В момента повечето тебешир, който се използва, е изкуствено синтезиран.)
Всякаква следа или отпечатък, оставена в скала от животно или растение, се нарича фосил.

Метаморфни скали

Процесът, в който вид скала се преобразува на друг вид скала, се нарича метаморфизъм. Тази промяна е последица от огромна топлина или натиск. Новите скали, които се получават, се наричат метаморфни скали.
Метаморфните скали се делят на листнати и нелистнати според външността и строежа си.

Листнати скали

Листнатите скали са на слоеве като листата на книга. Един пример за листната скала е шистът.

Той е много твърда и гладка скала. В по-ранните години децата са го използвали вместо хартия за писане. Шистът се образува от глинеста лиска.

Нелистнати скали

Метаморфните скали, които не са на тънки слоеве, се наричат нелистнати скали. Те често имат по-еднороден състав от листнатите скали.


Може би най-красивата нелистната скала е мраморът. Мраморът се образува под земята, от варовик, под въздействието на огромна топлина и натиск. Той издържа всякакви климатични условия много по-добре от другите скали и затова се използва за статуи и монументи. Някои от световно известните статуи на Микеланджело, „Моисей“ и „Давид“, са направени от мрамор.

 

Повечето скали, както ги виждаме днес, са се образували по време на Ноевия потоп.

Статията приготви: Боряна Райкова, 13г.


Категории: География, Наука