2.9/5 (1160 гласа)

Полезни изкопаеми

 

Всички ресурси, които хората извличаме от природата, под, над и по повърхността, за да бъдат оползотворявани като материали за производства, се наричат полезни изкопаеми.

Полезните изкопаеми се делят на горивни, рудни и нерудни. Горивните най-често се намират в седиментните скали - нефт, въглища, горивна почва и др. Рудните изкопаеми се намират най-вече във вулканичните скали. Има руди на черни и на цветни метали. Нерудните изкопаеми се намират предимно в седиментните скали. Такива са гипсът, каменната сол и глината.

Полезните изкопаеми се използват за украшения, отопление, индустрия, битови пособия и др.

Петрол

Петролът е тъмна, гъста течност, която често мирише неприятно. Той се формира от остатъци от някога живели същества.

Петролът се намира в някои седиментни скали, пълни с малки дупки и(ли) пукнатини. Тези пукнатини позволяват на вода и газове да се съберат и отложат. Течността, която бива изпомпена от земята, се нарича суров нефт, а след като се преработи - петрол.

Петролът е полезен в правенето на горива, асфалт, газ (за печка) и др.

 

Въглища

Въглищата представляват разложени растения и се намират най-вече в седиментните скали. Те се използват за правене на електричество и за отопление на домовете, като се изгарят. Делят се на четири основни вида.

 

  • Антрацит, или твърди въглища. Тези въглища са твърди, бляскави и черни. Те горят добре, но поради това, че се намират прекалено дълбоко в земята и е по-скъпо да се копаят, не се използват много. 

  • Меки въглища. Меките въглища са черно-кафяви с пръски светъл материал. Те са най-използваните въглища в индустрията. Намират се в големи количства, не са скъпи и произвеждат висока температурата, когато биват изгорени. 
  • Кафяви въглища. Това е вторият най-използван вид въглища. Цветът му е кафяво-червеникав и е ронлив. Използва се най-вече за произвеждане на електричество. 

  • Лигнит. Лигнитът е черно-кафяв и леко жълтеникав. Използва се най-малко от четирите вида въглища. Когато бива изгорен, той отделя големи количества черен пушек и не прави голяма температура. 

 

Скъпоценни камъни

Между скалите под земята се намират залежи от вулканични и метаморфни кристали, наречени минерали. Когато биват преработени и полирани, тези камъни притежават крастота, която може да оцелее с векове. Те и сега, както и преди, са символи на богатство и власт поради красотата и рядкостта си.

Тези минерали се делят на скъпоценнни и полускъпоценни. Най-рядко срещаните и най-красивите са скъпоценнни, а другите - полускъпоценни.

Аметистът е полускъпоценнен камък. Той е лилав и е много твърд.

Рубинът е скъпоценнен камък. Той се среща в различни разновидности, но червеният цвят е много рядък.

Благородни, черни и цветни метали

Между многото изкопаеми, намиращи се в скали, са металите. Златото, среброто, медта, калая, желязото и др. са все видове метали. По-редките и красиви метли (злато и сребро) се наричат благородни. Медта и бронзът са цветни метали, а желязото е черен метал.

От среброто се правят пръстени и пари, но най-често то бива изливано на кюлчета.

Малко неща са направени само от желязо. Повечето от тях са сплав (смес от метали) на желязо и др. метал. Такава е стоманата. Тя е сплав на желязото с въглерод. От нея се правят тенджери, тигани, прибори и други полезни домашни потреби.

От цветните метали също се правят пари и кюлчета, но и се използват за направата на украшения.

Нерудни изкопаеми

Нерудните изкопаеми се образуват при утаяването и уплътняването на наносите.

Каменната сол е минералът халит. Тази сол се произвежда чрез изветряване на утаечните скали и обикновено се среща с други утаечни минерали като глина, гипс и др. Намира се на големи блокове и бива разбивана на малки кристали за употреба. Използва се в готварството, в правенето на хартия, боядисването на тъкани и производството на миещи препарати.

Глината е естествен минерал. В сухо състояние е прахообразна, а при навлажняване прилича на пластилин. Използва се за производство на тухли, керемиди и керамика.

Разликата между скала и минерал

Минералите са най-дребните, относително еднородни съставки на земната кора. Скалата е съставена от много минерали, свързани по различен начин един с друг.

 

Статията приготви: Боряна Райкова, 13г.


Категории: География, Наука