3.6/5 (680 гласа)

Първи стъпки в Ардуино

Запалих се за Ардуино благодарение на моя приятел Христо Ятански. Ардуино е прекрасна идея за създаване на роботи и управление на електрически уреди. То е платка, която може да се програмира, има много възможности и също така e подходяща за обучение.

Ардуиното има захранване от 5 волта, което може да се вземе от компютър чрез USB кабел или от батерия. То има и пинове, които чрез жици се свързват към електронни компоненти също като нервите при човека. Ардуиното се управлява по подобен на човешкото тяло начин чрез сензори(или сетива), които служат, за да се прочетат данни от външния свят, програмен код, който подобно на мозъка взима решения, и актуатори(мускули), които вършат някаква работа. Има сензори за светлина, топлина, дим, звук, натиск, движение и др. Пример за актуатор може да е лампичка или моторче, а за сензор - бутон или потенциометър.

Ардуиното има дигитални пинове, които могат само да включват или изключват свързан към тях компонент. Има и аналогов пин, който позволява по-плавно включване и изключване, например плавно усилване и намалане на лапичка.

Това е едно видео, което снимах за начален урок по Ардуино:

Първият по-сложен проект, който направих(с помощта на тате) беше терморегулатор, което е машинка, с която се настройва температурата. Това, което нашият терморегулатор прави е, че през потенциометър задаваме желаната температура. Ако тази температура е по-ниска от реалната се включва вентилатор, за да изравни реалната с исканата температура. Ако зададената температура обаче е по-висока, то тогава се включва лампа, за да затопли и пак да изравни реалната с желаната температура и така се поддържа каквато тепмература искаме.

Основните физически тела в този проект са:

 1. Реле - реле е актуатор, който ти позволява да захранваш части с по-голам волтаж.

 2. Сензор за температура - предполагам името ви е подсказало какво прави той.

 3. Потенциометър – е сензор, който може да се усилва от 0 до 1024.

 4. Жици – предполагам всички знаете какво е това – проводник на електрически ток.

 5. Резистор – това е част, която създава съпротивление тоест предпазва определен компонент от гръмване.

 6. Транзистор – подобно на реле, но с по–малко съпротивление.

 7. Автомобилна крушка, която изпилзваме за нагревател.

 8. Светодиод – компонент подобен на лмпа, но по-малък и свети по–слабо.

 9. Вентилатор – мотор с перка, която се върти и прави студен вятър.

 10. Ардуино – платка, която се програмира.

Кратко пояснение за кода. Важни команди, които са в основата на всяка програма на Ардуино:

 1. Adruino компилатор.

 2. int – променлива = pin

 3. void setup – място в което иницализираме пиновете като INPUT или OUTPUT.

 4. void loop – е цикъл, който повтаря до безкрай написаните от вас функции.

 5. if – място в което задаваме условие.

 6. else – е свързан с if и значи иначе, тоест if (условие)else (друго условие)

 7. digitalWrite – пращане на команди по дигитален пин.

 8. digitalRead – четене на стойности от дигитален сензор.

 9. analogRead - четене на стойности от аналогов пин.

 10. analogWrite - пращане на команди по аналогов пин.

Това е видео към проекта:

Самуил Георгиев, 12 години


Категории: Полезно