Език за програмиране

Езикът за програмиране се използва от човека, за да задава команди на машина (компютър, робот и т.н.).
Лого е език за програмиране, който придвижва малък обект (наречен костенурка) и изчертава различни фигури.

Инсталиране на Лого (FMSLogo)

Свалете инсталационният файл FMSLogo  и го инсталирайте следвайки инструкциите.

Наскоро открихме, че има и онлайн интерпретатор на Лого, който също може да бъде използван за обучение.

Някои основни команди в Лого

forward 100 - fd 100 - напред 100
right 90 - rt 90 - надясно 90
left 90 - lt 90 - наляво 90
clearscreen - cs - изчисти екрана
repeat N [commands] - повтори командите N пъти

Многоъгълници

1. Квадрат със страна 100: repeat 4 [fd 100 rt 90]
2. Равностранен триъгълник със страна 100: repeat 3 [fd 100 rt 120]
3. Правилен шестоъгълник със страна 100: repeat 6 [fd 100 rt 60]
4. Закономерност за правилен многоъгълник с N страни : repeat N [fd 100 rt 360/N]
5. Окръжност (правилен 360-ъгълник със страна 1): repeat 360 [fd 1 rt 1]

Задача за самостоятелна работа:

Нарисувайте крепостна стена