Нови команди

penup - pu - вдигни писалката
pendown - pd - спусни писалката
penerase - pe - писалката става гума
penpaint - ppt - възстановяване на писалката
showturtle - st - показва костенурката
hideturtle - ht - скрива костенурката

Процедури

Примери:

за СТАВАНЕ СУТРИН
1) СЪБУЖДАНЕ
2) СТАВАНЕ ОТ ЛЕГЛОТО
3) ОБЛИЧАНЕ
4) МИЕНЕ
КРАЙ

за ПАЛАЧИНКИ
1) ВЗИМАМЕ_ПРОДУКТИ
2) ПРИГОТВЯМЕ_СМЕСТА
3) ПЪРЖИМ_ПАЛАЧИНКИ
КРАЙ

Процедури в Лого:

TO SQUARE
repeat 4 [fd 100 rt 90]
END

Всяка процедура в Лого има следната форма:
TO ИМЕ_НА_ПРОЦЕДУРАТА
КОМАНДИ
END

За да изпълним една процедура, трябва да я извикаме по име:
SQUARE

Процедурата може да има един или повече параметри, например, ако искаме да ползваме процедурата SQUARE, за да начертаем различни по големина квадрати, можем да зададем един параметер (:length) на процедурата SQUARE:

TO SQUARE :length
repeat 4 [fd :length rt 90]
END

След това можем да я изпълним като подаваме различна стойност на параметъра length:
SQUARE 20
SQUARE 30
SQUARE 40

Задача за самостоятелна работа:

Създайте процедура HOUSE, която да изчертава къщичка като използва други процедури за различните части на къщата. Може да ползвате и процедури с параметър (например, да зададете размера на прозорците, вратата, комина, цялата къща..)