Координатна система


image

Команди:
setx 10 - поставя костенурката в координата 10 по X
sety 10 - поставя костенурката в координата 10 по Y
setxy 10 20 - поставя костенурката в координати (10, 20) - 10 по X и 20 по Y
setheading 20 - seth 20 - обръща костенурката на ъгъл 20
seth towards [100 100] - обръща костенурката към точка с координати (100, 100)

Съзвездие: "Голямата мечка"

Напишете командите на Лого, с които ще нарисувате съзвездието.

image

pu
setxy 10 40
pd
setxy 30 60
setxy 70 40
setxy 120 60
setxy 120 30
setxy 80 20
setxy 70 40

Движение

За да имитираме движение на костенурката, можем да използваме командата:
wait 1 - костенурката чака 1 секунда без да прави нищо

За да придвижим костенурката на 100 стъпки, можем да направим 100 пъти по 1 стъпка, като си почиваме по 1 секунда след всяка стъпка:
repeat 100 [fd 1 wait 10]

Костенурката може да се движи и по квадратче:
repeat 4 [repeat 100 [fd 1 wait 10] rt 90]

Случайни числа


Команда:
random 10 - генерира случайно число от 0 до 9 (random N - генерира случайно число от 0 до N-1)
Случайни координати от 0 до 199: setxy random 200 random 200

Звездичка: repeat 5 [fd 10 rt 144]
Звездно небе с 20 звездички: pu repeat 20 [setxy random 200 random 200 pd repeat 5 [fd 10 rt 144] pu]

Цветове


Команди:
setpencolor COLOR - setpc - установява цвета на писалката
setscreencolor COLOR - setsc - установява цвета на екрана
setfloodcolor COLOR - setfc - установява цвета за попълване на затворена форма
fill - попълва затворена форма. Костенурката трябва да е вътре в затворената форма.

Задачи за екипна работа:


Екип Гошко-Дариел: Пътешествие в космоса

Да се направи звездно небе с различни небесни тела.
Да се имитира движение на костенурката (космически кораб), като се измисли история за пътешествието.

Екип Рали-Теди: Красиво килимче

Да се направи килимче с различни форми и цветове.
Пример (не е задължително да се ползва - може да се измислят други форми):
image

Екип Боби-Нинка: Карта с препятствия

Да се направи карта на градче, по улиците на което има препятствия.
Да се имитира движението на костенурката (човече), което трябва да премине през града.
Като се сблъска в препятствие, човечето трябва да продължи по друга улица.