Процедура за оцветен правоъгълник


Напишете процедура за начертаване на правоъгълник и оцветяването му със зададен цвят

to rectangle :l :w :c

pd
repeat 2 [ fd :l rt 90 fd :w rt 90]
pu rt 45 fd 10
SETFLOODCOLOR :c
FILL
bk 10 lt 45

end

Извикване: rectangle 100 200 [255 255 0]

Знамена

Нарисувайте българското знаме.

image

to bg_flag

cs
rectangle 50 200 [255 0 0]
fd 50
rectangle 50 200 [0 255 0]
fd 50
rectangle 50 200 [255 255 255]

end

Задачa за самостоятелна работа:


Направете процедури за рисуване на знамената на избрани от вас държави.