Завъртане на фигури


Нарисувайте квадрат, завъртете костенурката на 45 градуса и нарисувайте нов квадрат. Повторете 8 пъти.

завъртане на квадрат: repeat 8 [ repeat 4 [fd 80 rt 90] rt 45]
завъртане на шестоъгълник: repeat 12 [ repeat 6 [fd 80 rt 60] rt 360/12]

image

Брояч на цикъла - REPCOUNT

Във всеки repeat цикъл можем да използваме специалната променлива REPCOUNT, която показва в кое завъртане на цикъла се намираме в момента (тоест променя се - първо е 1, после 2, после 3 и т.н.)
цветна розетка: repeat 12 [setpc REPCOUNT repeat 6 [fd 80 rt 60] rt 360/12]

Изписване на техт


label "text - тази команда изписва текст в посоката, в която е насочена костенурката в момента

Задачи за самостоятелна работа:

1) Знамената - да се надпишат
2) Напишете числата от 1 до 20 едно върху друго
3) Нарисувайте розетка