Рисуване на окръжност по даден радиус

В Лого можем да нарисуваме окръжност като 360-ъгълник със страна 1.

repeat 360 [fd 1 rt 1]

В този случай, дължината на тази окръжност е 360 стъпки.

Радиусът на тази окръжност с приближение може да се пресметне по формулата:

R = L / 2*3.14, където L е дължината на окръжността.

Процедура за изчертаване на окръжност по даден радиус:

to circle :R
repeat 360 [fd 3.14*:R/180 rt 1]
end

Променете тази процедура, така че изчертаването да почне от центъра на окръжността.

Дъги


Променете горната процедура, така че тя да изчертае полуокръжност.

Променете процедурата, така че да изчертае дъга = 1/4 окръжност.

Вълна


Нарисувайте вълна, като използвате полуокръжности.

Часовник


1. Циферблат: repeat 60 [ pu fd 100 pd bk 10 pu bk 90 rt 360/60 ]
2. Стрелка (изчертава се линийка, изчаква се малко, линийката се изтрива, обръщаме се на градус 360/60 и отново чертаем стрелка:
repeat 60 [ pd fd 60 wait 60 sound [5 2 2 2] pe bk 60 ppt rt 360/60]

Задачa за самостоятелна работа:

Нарисувайте картинка, като използвате окръжности или дъги.

Нарисувайте часовник.