Движение на влакове

Два влака (костенурки) се движат един срещу друг с различни скорости: първият с 2 стъпки/секунда, а втория с 3 стъпки/секунда.

Разстоянието между тях е 200 стъпки. След колко секунди, двата влака ще се срещнат?

to trains

cs
setturtle 0 rt 90

setturtle 1 rt 90 pu fd 200 lt 180

repeat 10 [ wait 1 setturtle 0 fd 3 setturtle 1 fd 2]

end

Пробваме след колко секунди двата влака ще се срещнат, като задаваме различен брой повторения на масива.

Задачa за самостоятелна работа:

Симулирайте движение на много обекти (например коли на кръстовище).