Измисляне на стратегия на играта

1) Флаш-карти с множители и произведения
2) При "светване" на карта с множители, трябва да се избере правилния отговор. Избирането на карта ще е най-лесно с мишката.
3) При правилен отговор - да се добавят точки, а при неправилен - да се отнемат
4) Може ли подобна игра да се направи на няколко нива? Как ще се минава от едно ниво в друго?

image

Задачa за самостоятелна работа:


Измислете и направете игра с флаш-карти (може да са с думи на английски, с имена на държави в континенти, столици на държави, животни, растения и т.н.)