Зареждане на картинки

BITLOAD file - зарежда картинка от файл. Ако не е зададен пълния път до файла, Лого ще го търси в същата директория, в която е .lgo файла.

to card
repeat 20 [bitload "leaf.bmp pu rt 90 fd 24 lt 90]
repeat 3 [rt 90 repeat 20 [bitload "leaf.bmp pu rt 90 fd 24 lt 90]]
pu bk 20 lt 90 fd 200 lt 90 fd 20
SETPENCOLOR [255 218 0]
label [Честит рожден ден, Теди и Вики]
end


Изсвирване на песничка


PLAYWAVE "c:\\song.wav 1+8

; wait two seconds
WAIT 12000

; stop the sound
PLAYWAVE [] 0


Задачa за самостоятелна работа:


Пригответе картички за рождения ден на Теди и Вики.