Това са някои от нашите проекти на Лого, които направихме през 2008 година.