3/5 (1530 гласа)

Как Антарктида се сдобила с Интернет

Един следобед, мравката Мери, голяма като дърво, обядвала с пингвинът Джейк, на източния бряг на Антарктида. Те тъкмо били изяли последното парченце сьомга от чиниите си, когато делфинът Адолф дошъл бягайки през леда. Той извикал още отдалече:

- Мери, Хари полярната мечка от Канада, е чел за теб в интернет. Той иска да дойде и да си направи супа от твоите роднини!

Преди Адолф да успее да довърши думите си, лодка с пет мечки дошла на брега. Най-голямата от тях била мечката Хари. Още когато забелязъл Мери, той се втурнал към нея, но тя бягала по-бързо и най накрая прескочила една голяма яма, а Хари паднал в нея.

Малките братя и сестри на Мери били много радостни от случилото се, понеже сега можели да скачат по цял ден на коремът му. Колкото за четирите мечета които дошли с Хари (двете му дъщери и двамата му сина), те можели да останат при условието че ще прекарат Интернет кабел през цяла Антарктида.

 


 

How Antarctica Got Internet 

One noon, Mary- an ant as big as a tree – ate lunch with Jake the Penguin, at the eastern coast of Antarctica. They just ate their last peace of salmon, when Adolph the Dolphin came running through the ice. He yelled:

“Mary, Harry, the Polar Bear, from Canada, had read in Internet about you. He wants to come here and cook a soup from all your relatives!”

Before the dolphin could finish his words, a boat with five bears came ashore. The biggest of them was Harry the Bear. When his eyes noticed Mary, he rushed to her, but she outran him and at the end she made a big leap over one big precipice, while Harry fall down.

The little brothers and sisters of Mary were very glad, because they could use Harry’s tummy as a trampoline and jump all day long. As for the four little bears which came with Harry, they were allowed to stay there, on the condition, that they will lay Internet cable all over Antarctica.

 

 

Теодора, 9 г.


Категории: Творчество, Забавно